Activiteitenverslag

Hier vind je het activiteitenoverzicht van 2015. We geven je een zicht op wat Kre-Aktief in een werkjaar zoal doet.

 • Op woensdag 17 december2014 was er onze Algemene Vergadering  waarbij we onze begroting 2015 en onze toekomstplannen bespraken. Op een gezellige manier zetten we het eindejaar in.
 • Reeds enkele jaren organiseren we begin februari ons Nieuwjaarsetentje. Dit keer op vrijdag 6 februari in restaurant Dynasty Ocho op de Pottelberg te Kortrijk… ook hier waren we met een 16-tal leden present …
 • Sedert het najaar van 2009 maken we officieel deel uit van Surplus Kortrijk, een samenwerkingsverband dat middelen genereert en verdeeld omtrent vrijetijdsbesteding en
 • kansarmoede.
 • Ook in 2015 konden we beroep doen op Surplus Kortrijk voor jongeren en gezinnen in kansarmoede voor financiële tussenkomsten voor sport, school ,cultuur en educatieve kosten.
 • Daarnaast werden we vanaf  2013 lid van het fonds voor vrijetijdsparticipatie, waardoor we jongeren en kansarme gezinnen goedkope tickets kunnen aanbieden voor festivals, kampen, toneel, muziek, …
 • Op woensdag 20 mei organiseerden we voor de vijfde keer een kinderboerderijnamiddag. We werkten hiervoor samen met enkele leerlingen van Stella Maris (school) en met de Engelenhoeve. We mochten 41 kinderen  ( 6 tot 9 jaar) ontvangen die een onvergetelijke namiddag beleefden : een ritje met de huifkar, de dieren verzorgen, op het springkasteel, allerlei spelletjes, …. De aanwezige kinderen kwamen uit maar liefst 6 voorzieningen/buurtcentra (samenwerking via Surplus Kortrijk)
 • Gedurende de vakantieperiode werkten we samen met vzw Akindo en vzw De Korf. Onze VZW Kreaktief betaalde de transportkosten van 25 kinderen/jongeren die aan een kamp in Lommel deelnamen . Het betrof jongeren die in een voorziening verblijven, maar vooral kinderen die in een kansarme context verblijven.
 • Gedurende het voorjaar ondersteunden we (financieel) Re-Sit, een sociaal artistiek project dat – via een reeks workshops – “ bijzondere jongeren”  aanmoedigde om kreatief bezig te zijn. Het slotmoment was op zondag 24 mei 2015 – op de Sinksenfeesten van Kortrijk – aan de Leieboorden van Buda-eiland. Op deze happening, waar onze VZW de bar en catering verzorgde, werd de boot( vlot) te water gelaten en werd een boottocht gerealiseerd naar de “Punica-oase”.
 • Op zondag 27 september waren we aanwezig op de Leiemarathon. We zorgden er op één post voor de bevoorrading van de honderden lopers. In ruil voor onze medewerking ontvingen we van de organisatie een financiële vergoeding.
 • Voor de eerste keer organiseerden we een Past-Da-Avond. Op zaterdag 10 oktober konden zowat 140 sympathisanten aanschuiven aan een overheerlijk buffet. De catering werd verzorgd door vzw De Korf. De opbrengst  is bestemd voor twee projecten : vervoer Akindo kampen 2015 en project re-sit 2016
 • Op vrijdag 20 november was er onze vijfde Kre-Aktiefquiz … Maar liefst 24 ploegen (van gemiddeld vier personen) streden mee voor de overwinning in vzw De Korf … Na een afwisselende quiz met 10 vragenrondes ontvingen alle deelnemers een prijs. Iedereen was achteraf zeer tevreden en beloofde om volgend jaar weer van de partij te zijn …
 • We namen er ook afscheid van onze voorzitter, Paul, onze penningmeester Hilde en onze communicatiespecialist Hein. Na een jarenlang lidmaatschap van onze Raad van bestuur geven ze de fakkel door.
 • De Raad van Bestuur bereidt de Algemene Vergadering van december voor en kiest en nieuw bestuur : Pascal (voorzitter), Johan (ondervoorzitter), Hanne (secretaris), Tom (penningmeester) en Lieven (bestuurder) vormen voortaan de Raad van Bestuur.
 • Ook dit jaar werd er intens samengewerkt met Surplus, het samenwerkingsverband met de stad en het OCMW
 • 7 jongeren konden via onze vzw aanspraak maken op een tussenkomst van 120 euro/jongere voor sport/cultuur en/of ontspanningsactiviteiten,  21 jongeren konden via onze VZW aanspraak maken op een tussenkomst via het OCMW van Kortrijk.. Op die manier maken we meer dan ooit onze doelstellingen (vrije tijd voor randgroepjongeren en streven naar samenwerkingsverbanden) waar. We konden 120 tickets verdelen voor (voetbal)wedstrijden van KVK. We kregen enkele aanbiedingen voor culturele manifestaties. We worden regelmatig betrokken bij het overleg met Stad en OCMW en de verenigingen met een gelijkaardig doel.
 • Tot slot … er werd weer heel wat vergaderd:
  - de algemene vergadering kwam twee maal samen in 2015
  - de raad van bestuur vergaderde 8 maal
  - er waren tal van occasionele vergaderingen (, voorbereiding quiz, voorbereiding pasta-avond….)

Voor 2016 plannen we reeds :
- Vrijdag 22 januari : nieuwjaarsetentje
- Eind april 2016 (23 of 30.04 ?) : past-da avond
- Mei : twee kinderboerderijnamiddagen (ism Engelenhoeve)
- Vrijdag – zaterdag – zondag : 7 -  8 en  9 oktober : Kreaktief weekend
- Vrijdag 18 november : kre-aktiefquiz
- Een compleet nieuwe huisstijl voor onze VZW (i.s.m een studente van de Hogeschool Gent). Hein zal hiervoor instaan en onze website en Facebookpagina aanpassen.