donderdag 29 januari 2009

Inschrijving ‘Jaarabonnementen Aviflora’


Door de gezamenlijke inspanning van Aviflora en de vzw Kre-Aktief worden naar jaarlijkse traditie abonnementen aangeboden voor kinderen uit bijzondere doelgroepen.

Deze jaarabonnementen moeten voorzien zijn van een stempel van vzw Kre-Aktief en de naam van uw organisatie. Op die manier verlenen zij toegang tot het familiepark Aviflora voor ieder kind beneden de 12 jaar en evt. begeleid(st)ers.

Stuur de antwoorden op onderstaande vragen op naar vzw Kre-Actief - Jan Breydellaan 83 - 8500 Kortrijk of mail naar lievensaey@telenet.be. Stort het verschuldigde bedrag en wij bezorgen u de gevraagde jaarabonnementen!

Naam & adres van de organisatie ................
Vertegenwoordigd door :.........................
Besteld :

........ (aantal invullen) jaarabonnementen Aviflora en stort

........ X 4,5 € = .........€

op rekening van vzw Kre-Actief - Argenta 979-0789350-66

Datum & Handtekening,

maandag 26 januari 2009

Weer werken in de Engelenhoeve

Na overleg met de Engelenhoeve zijn er werkdagen gepland op zaterdag 28 maart vanaf 10 uur en op zaterdag 25 april van 10 uur.
Wie kan/wil meewerken, geeft zijn/haar naam aan voorzitter Paul door.

donderdag 1 januari 2009

Een sterk 2009


vzw Kre-Aktief wenst iedereen een sterk 2009. Je verneemt alles over de plannen van Kre-Aktief in 2009 tijdens de nieuwjaarsdrink in Spijs en Drank in Marke. Je bent welkom vanaf 20 uur op vrijdag 9 januari.