dinsdag 14 december 2010

Vrijwilligers Student Welcome Concert krijgen een feestje!


Op woensdag 9 februari komt de Jeugd van Tegenwoordig naar de Kreun. Omdat de organisatoren van het Student Welcome Concert hun vrijwilligers in de watten willen eggen, willen ze die een gratis ticket bezorgen voor dat optreden!

Alsof dat niet genoeg is bieden ze vooraf nog een receptie aan in het Track café!

Omdat een dergelijk aanbod planning vraagt, richten ze nu reeds de oproep, om zo snel mogelijk te laten weten of je er al dan niet bij zult zijn.

Ze voorzien dan genoeg plaatsen voor hét feestje van het voorjaar.
Graag een seintje aan voorzitter Paul als je er ook bij wil zijn.

Inschrijving ‘Jaarabonnementen Aviflora 2011’


Dankzij de gezamenlijke inspanning van Aviflora en de vzw Kre-Aktief worden opnieuw jaarabonnementen aangeboden aan kinderen uit bijzondere doelgroepen.

De prijs bedraagt €5,- per abonnement.

Deze jaarabonnementen worden voorzien van een stempel van vzw Kre-Aktief en de naam van jouw organisatie.

Op die manier verlenen wij tijdens het ganse jaar 2011 toegang tot het familiepark Aviflora voor kinderen jonger dan 12 jaar.

1. Stuur je gegevens (naam en adres van de organisatie en naam van de contactpersoon) en het gewenste aantal abonnementen naar: vzw Kre-Actief, t.a.v. Lieven Saey, Invalidenlaan 28, 8500 Kortrijk of mail naar lievensaey@telenet.be.

2. Stort het verschuldigde bedrag op rekening 979-0789350-66 van v.z.w. Kre-Aktief
met vermelding Aviflora en jouw naam

3. Wij bezorgen je de gevraagde jaarabonnementen!

Ook jij bent welkom op onze Algemene Vergadering met kerstdronk


Nu de kerstdagen dichterbij komen en vooraleer je je voor enkele dagen nestelt bij het haardvuur, vragen we je om nog één keer uit je 'luie zetel' te komen voor onze
Algemene Vergadering van Kre-Aktief vzw.

Deze vindt zoals gepland plaats op woensdag 22 december om 20.15 u. in ’t Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule (schuin over het portaal van de kerk van Heule)
Op de agenda:
1. Goedkeuren en opvolgen vorig verslag (23.06.2010)
2. Begroting 2011
3. Overzicht activiteiten werkjaar 2010
4. Tienjarig bestaan Kre-Aktief vzw (uitwerking activiteiten)
5. Kalender eerste jaarhelft 2011
6. Varia

Graag nodigen we je nadien uit op onze 'kerstdronk', waarbij we zorgen voor een glaasje en een hapje in een sfeervolle omkadering. Deze 'kerstdronk' vervangt onze nieuwjaarsreceptie.

We hopen op ieders aanwezigheid .
Mogen we vragen om een seintje te geven als je er niet bij kan zijn. Dat kan via 0476 29 69 95

maandag 6 december 2010

Missketeers schenken 1000 euro aan Kre-Aktief


Donderdag 2 december mocht onze voorzitter, vergezeld van twee bestuursleden, een cheque van 1000 euro in ontvangst nemen bij de Missketeers in het Heulse café Den Hert.

De Missketeers is een vereniging van zeven jonge dames die met de opbrengst van plezante activiteiten goede doelen steunt. Vorig jaar nog viel het begeleidingscentrum Het Oranjehuis in de prijzen. Ook dit jaar steunen de Missketeers dus het werken met (kansarme) jongeren.

De dames zamelden het bedrag in door de organisatie van een quiz en een barbecue. Onze vzw Kre-Aktief is uiteraard verheugd met deze extra steun. We beloven de Missketeers dat het bedrag goed besteed wordt. We geven ze daarover nog een bericht want het is altijd leuk te weten wat het goede doel concreet doet met het geld. Een tweede belofte is dat we ook in 2011 deelnemen aan de volgende quiz van de Missketeers.