vrijdag 26 september 2008

Dierenproject Huize ten Dries zoekt nog enkele helpers

Op zaterdag 13 september werd heel wat werk geleverd door een 20-tal personen (waaronder enkele Kreatievelingen, vrienden van Maarten en Greet, personeelsleden van Huize Ten Dries) om o.a. opruiming van de omheining, een deel van het bos op te kuisen, de stal te plaatsen, ... Een prachtig resultaat! Met dank aan allen die hieraan meegeholpen hebben. Er is echter nog wat werk, onderandere een verdere opruim van het bos en de afwerking van de stal. Als een aantal mensen zich hiervoor willen engageren moet dit zeker op een voormiddag lukken!
Vandaar...
(HALVE)WERKDAG
ZATERDAG 25 OKTOBER VANAF 9.00 U.
PARKING HUIZE TEN DRIES


Maarten hoopt heel wat Kre-Aktief-medewerkers om de laatste hand te leggen aan zijn project.

Inschrijven voor deze (halve)werkdag graag tegen donderdag 23 oktober (kwestie van de verzekering e.a. ) bij Maarten en Greet 056/754139 of maarten.remmerie@telenet.be

maandag 15 september 2008

Themabijeenkomst voor jeugdcultuurinitiatieven

Uitnodiging op ons adres van Team Jeugd:

Donderdag 18 september om 19.30 u. in het Joc, Filips van de Elzaslaan 35, Kortrijk

Met deze bijeenkomst wil Team Jeugd van de stad twee doelstellingen realiseren:

1. Subsidiereglement

Voorleggen van voorstellen voor het aanpassen van het subsidiereglement op vlak van jeugdcultuur en amateurkunsten.
Het subsidiereglement dat vorig jaar werd goedgekeurd de gemeenteraad werd na 1 jaa geëvalueerd en zal al bijgestuurd worden. Graag leggen we jullie de wijzigingen voor.

2. Oor voor jullie werksoort

De werksoort jeugdcultuurinitiatieven vindt in het jeugddienst- en jeugdraadaanbod weinig aansluiting. Graag willenwe van jullie even horen welke jullie verzuchtingen en wensen zijn tov de stad en de jeugdraad.

Namens de jeugddienst Namens jeugdraad Kortrijk
Bieke Vertriest Arnout Vercruysse
jeugddeskundige

Zin om mee te helpen met Student Welcome Concert?

Kre-Aktief zoekt nog enthousiaste vrijwilligers om mee te helpen in de bar op donderdag 2 oktober. Zo tussen 17 uur op donderdag en ergens 's morgensvroeg op vrijdag kan je je inzetten voor één van de hoogtepunten in het studentenleven in Kortrijk. Kre-Aktief zoekt tappers, doorgevers, opruimers,...
Geef je naam door aan het bestuur van Kre-Aktief. Misschien ontmoeten we je wel en ligt er een gloednieuwe t-shirt van Kre-Aktief op je te wachten...
Info over Student Welkome Concert via: www.studentwelcomeconcert.be.

zondag 14 september 2008

Wist je dat...

- we ons uiterste best doen om op het Student Welcome Concert van 02.10.08 onze opwachting te kunnen maken in de spiksplinternieuwe T-shirts!

- deze webblog (www.kreaktief.be) vlot te bereiken is en dat je daar alle belangrijke weetjes kan terugvinden, en dit met dank aan Hein

- de vergaderkalender licht gewijzigd is en die ziet er nu als volgt uit:
RvB, 15/10, 20.15 u bij Paul & Hilde
RvB, 12/11, 20.15 u bij Johan
AV, 26/11, 20.15 u in Spijs & Drank (Marke)
RvB, 10/12, 20.15 u bij Hanne & Lieven
Je vindt de kalender ook terug in onze agenda onderaan de startpagina van deze blog.

- er op 9-10-11 oktober 2009 opnieuw een weekend doorgaat met Kreaktief (en al de rest is nog geheim). Hou de datum alvast vrij!

- we – naar aanleiding van het ontslag van Lieven als voorzitter - de vzw structuur een klein beetje hebben gewijzigd:
We installeren vanaf 8 oktober een voorzitter die de praktische leiding over de vzw opneemt. We wensen Paul B. proficiat met zijn benoeming.
We benoemen een gedelegeerd bestuurder die de vzw statutair opvolgt (zogenaamde muffe materie als statuten, verzekeringen,…). Ook Jan een dikke proficiat!
We geven de functie van ondervoorzitter een nieuw elan als rechterhand van de voorzitter bij het voorbereiden van, overleggen over en ondersteunen van… We wensen Johan eveneens proficiat.