maandag 15 september 2008

Themabijeenkomst voor jeugdcultuurinitiatieven

Uitnodiging op ons adres van Team Jeugd:

Donderdag 18 september om 19.30 u. in het Joc, Filips van de Elzaslaan 35, Kortrijk

Met deze bijeenkomst wil Team Jeugd van de stad twee doelstellingen realiseren:

1. Subsidiereglement

Voorleggen van voorstellen voor het aanpassen van het subsidiereglement op vlak van jeugdcultuur en amateurkunsten.
Het subsidiereglement dat vorig jaar werd goedgekeurd de gemeenteraad werd na 1 jaa geƫvalueerd en zal al bijgestuurd worden. Graag leggen we jullie de wijzigingen voor.

2. Oor voor jullie werksoort

De werksoort jeugdcultuurinitiatieven vindt in het jeugddienst- en jeugdraadaanbod weinig aansluiting. Graag willenwe van jullie even horen welke jullie verzuchtingen en wensen zijn tov de stad en de jeugdraad.

Namens de jeugddienst Namens jeugdraad Kortrijk
Bieke Vertriest Arnout Vercruysse
jeugddeskundige