woensdag 8 oktober 2008

Een nieuwe top in het bestuur van Kre-Aktief


Naar aanleiding van het ontslag van Lieven als voorzitter wijzigt de structuur van het bestuur van de vzw. Vanaf 8 oktober heeft vzw Kre-Aktief met Paul B. een voorzitter die de praktische leiding over de vzw opneemt. Jan wordt gedelegeerd bestuurder. Hij volgt de vzw statutair op (de zogenaamde muffe materie als statuten, verzekeringen,…). De functie van ondervoorzitter krijgt een nieuw elan als rechterhand van de voorzitter bij het voorbereiden van, overleggen over en ondersteunen van…. Johan neemt de taak van ondervoorzitter op zich. Proficiat Paul, Jan en Johan!