donderdag 29 januari 2009

Inschrijving ‘Jaarabonnementen Aviflora’


Door de gezamenlijke inspanning van Aviflora en de vzw Kre-Aktief worden naar jaarlijkse traditie abonnementen aangeboden voor kinderen uit bijzondere doelgroepen.

Deze jaarabonnementen moeten voorzien zijn van een stempel van vzw Kre-Aktief en de naam van uw organisatie. Op die manier verlenen zij toegang tot het familiepark Aviflora voor ieder kind beneden de 12 jaar en evt. begeleid(st)ers.

Stuur de antwoorden op onderstaande vragen op naar vzw Kre-Actief - Jan Breydellaan 83 - 8500 Kortrijk of mail naar lievensaey@telenet.be. Stort het verschuldigde bedrag en wij bezorgen u de gevraagde jaarabonnementen!

Naam & adres van de organisatie ................
Vertegenwoordigd door :.........................
Besteld :

........ (aantal invullen) jaarabonnementen Aviflora en stort

........ X 4,5 € = .........€

op rekening van vzw Kre-Actief - Argenta 979-0789350-66

Datum & Handtekening,