dinsdag 14 december 2010

Ook jij bent welkom op onze Algemene Vergadering met kerstdronk


Nu de kerstdagen dichterbij komen en vooraleer je je voor enkele dagen nestelt bij het haardvuur, vragen we je om nog één keer uit je 'luie zetel' te komen voor onze
Algemene Vergadering van Kre-Aktief vzw.

Deze vindt zoals gepland plaats op woensdag 22 december om 20.15 u. in ’t Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1, Heule (schuin over het portaal van de kerk van Heule)
Op de agenda:
1. Goedkeuren en opvolgen vorig verslag (23.06.2010)
2. Begroting 2011
3. Overzicht activiteiten werkjaar 2010
4. Tienjarig bestaan Kre-Aktief vzw (uitwerking activiteiten)
5. Kalender eerste jaarhelft 2011
6. Varia

Graag nodigen we je nadien uit op onze 'kerstdronk', waarbij we zorgen voor een glaasje en een hapje in een sfeervolle omkadering. Deze 'kerstdronk' vervangt onze nieuwjaarsreceptie.

We hopen op ieders aanwezigheid .
Mogen we vragen om een seintje te geven als je er niet bij kan zijn. Dat kan via 0476 29 69 95