zaterdag 16 februari 2013

Extra ondersteuning kampen bijzondere doelgroepen

Kre-Aktief biedt dit jaar extra ondersteuning aan kampen voor bijzondere doelgroepen. De extra ondersteuning dient om een extra dimensie te geven aan het kampgebeuren. Wat dit mag zijn wordt ingevuld door de aanvragers. Kre-Aktief heeft 5 x € 250 te verdelen aan organisaties die op kamp gaan met jongeren uit bijzondere doelgroepen. Wil jij er met jouw organisatie kans op maken, dien dan jouw aanvraag in ten laatste op 26 april 2013. Je verneemt ten laatste op 15 mei 2013 of jouw organisatie extra gesteund wordt. Meer info bij Lieven Saey: lievensaey@telenet.be, 0497 83 83 75 of medewerkers van vzw kre-aktief. Om naar het aanvraagformulier te gaan: klik hier.