zondag 10 januari 2010

Inschrijving ‘Jaarabonnementen Aviflora’


Door de gezamenlijke inspanning van Aviflora en de vzw Kre-Aktief worden naar jaarlijkse traditie abonnementen aangeboden voor kinderen uit bijzondere doelgroepen.

Deze jaarabonnementen moeten voorzien zijn van een stempel van vzw Kre-Aktief en de naam van uw organisatie. Op die manier verlenen zij toegang tot het familiepark Aviflora voor ieder kind beneden de 12 jaar en evt. begeleid(st)ers.

Stuur volgende gegevens op naar vzw Kre-Actief - Jan Breydellaan 83 - 8500 Kortrijk of mail naar lievensaey@telenet.be:
- naam & adres van de organisatie
- vertegenwoordigd door
- aantal jaarabonnementen Aviflora

Stort daarna het verschuldigde bedrag (aantal abonnementen x 5 euro) op rekeningnummer 979-0789350-66 van vzw Kre-Aktief en wij bezorgen je de gevraagde jaarabonnementen!